Boeken:

 • God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbezinning, Parthenon: Almere, 2019. (Translation. Imaging God Anew: An Theology of Art Studies in Philosophical Theology, Leuven: Peeters, 2021)
 • Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer, Zoetermeer: Meinema 2012. (Translation: Where Heaven and Earth Meet, The Spiritual in the Art of Kandinsky, Rothko, Warhol, and Kiefer, Rodopi: Amsterdam/New York, 2012)
 • Is geloven redelijk? Een geloofsverantwoording, Zoetermeer: Meinema, 2004. (Translation: Is Faith Rational? Studies in Philosophical Theology, Leuven: Peeters, 2006)
 • Verhulde waarheid: Over het begrijpen van religieuze teksten, Zoetermeer: Meinema 2000 (samen met H.M Vroom)
 • Is vragen naar zin vragen naar God? Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving, Zoetermeer: Meinema 1993. (Translation: Is the Quest for Meaning the Quest for God? The Religious Ascription of Meaning in Relation to the Secular Ascription of Meaning, Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1996)
 • De christelijke godsdienst in de filosofie van de Verlichting: Een vergelijkende studie over geloofsverantwoording in het denken van Locke, de deïsten, Lessing en Kant. Assen: Royal van Gorcum, 1980
Foto kaft Where Heaven and Earth Meet
Foto kaft God in Hedendaagse Kunst

Recente bundels:

 • In the Footsteps of the Divine Artist: On the Religious and Spiritual Dimension in Art, Wessel Stoker & Frank Bosman red. Perichoresis 2020, volume 3.
 • God in hedendaagse kunst, Marcel Barnard & Wessel Stoker, Soest-bc-bs, 2018
 • Apocalyps in kunst: Ondergang als loutering?, Marcel Barnard & Wessel Stoker red., Zoetermeer: Meinema, 2014
 • Culture and Transcendence: A Typology of Transcendence, Wessel Stoker & W.L.van der Merwe eds., Leuven: Peeters, 2012
 • Looking Beyond: Shifting Views of Transcendence in Philosophy, Theology, Art, and Politics, Wessel Stoker & W.L. van der Merwe eds., Rodopi: Amsterdam/New York, 2012

Recente artikelen (Selectie)

 • Het gelaat van God in de schepping: het bezielde landschap van Emily Carr, Kerk en Theologie, 72 (2021), nr 1, 6-20
 • Presence in Contemporary Religious Art Graham Sutherland and Antony Gormley, Perichoresis 2020, volume 3, 77-89.
 • The Representation of Violence as Evil in Contemporary Art: the Power of the Image in Kiefer, Richter, and Bin Laden, International Journal of Philosophy and Theology 2017,78 issue 4-5
 • ‘Transcendence and Immanence’, Vocabulary for the Study of Religion, R. Segal & K. von Stuckrad eds., Leiden: Brill, 2015
 • Religieuze muziek in een seculiere tijd: liturgische muziek en emotie, Tijdschrift voor liturgie, 2015, 99/4, 200-211
 • Culture and Transcendence: A Typology, Culture and Transcendence: A Typology of Transcendence, Wessel Stoker & W.L. van der Merwe eds., Leuven: Peeters, 2012, 5-26
Foto kaft Apocalyps in Kunst
Foto kaft Is Geloven Redelijk

Komend:

 • Imaging God Anew: An Theology of Art (Studies in Philosophical Theology), Leuven: Peeters, 2021.
 • In de voetstappen van God als meester van de kunsten: essays over religie, God en de kunsten (red. Wessel Stoker & Frank Bosman), Parthenon: Almere 2021
 • The Correlation of Theology and Art, in: T&T Clark Companion to Theology and the Arts, M. Garrett & Imogen Adkins eds., Edinburgh: T&T Clark, 2022

Over mij

Godsdienstfilosoof en estheticus. Figura Divina oprichter.

Lees hier in meer detail.

Mijn publicaties

Boeken. Bundels. Artikelen.

Zie hier de lijst (een selectie).

Contact

Laat een bericht achter: wesselstoker@hetnet.nl

Gemaakt door Liam Jansen - 2020