Boeken:

 • God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing, Amsterdam University Press: Amsterdam, derde druk 2024 (Translation. Imaging God Anew: An Theology of Art Studies in Philosophical Theology, Leuven: Peeters, 2021) (zie hier de lezing over het boek)
 • Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer, Zoetermeer: Meinema 2012. (Translation: Where Heaven and Earth Meet, The Spiritual in the Art of Kandinsky, Rothko, Warhol, and Kiefer, Rodopi: Amsterdam/New York, 2012)
 • Is geloven redelijk? Een geloofsverantwoording, Zoetermeer: Meinema, 2004. (Translation: Is Faith Rational? Studies in Philosophical Theology, Leuven: Peeters, 2006)
 • Verhulde waarheid: Over het begrijpen van religieuze teksten, Zoetermeer: Meinema 2000 (samen met H.M Vroom)
 • Is vragen naar zin vragen naar God? Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving, Zoetermeer: Meinema 1993. (Translation: Is the Quest for Meaning the Quest for God? The Religious Ascription of Meaning in Relation to the Secular Ascription of Meaning, Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1996)
 • De christelijke godsdienst in de filosofie van de Verlichting: Een vergelijkende studie over geloofsverantwoording in het denken van Locke, de deïsten, Lessing en Kant. Assen: Royal van Gorcum, 1980
Foto kaft Where Heaven and Earth Meet
Foto kaft God in Hedendaagse Kunst

Recente bundels:

 • Waar kunst religie kust: in discussie met Marc De Kesel over moderne beeldende kunst , Wessel Stoker (red.), Tilburg: Open Press TiU 2023
 • Kunstenaars in Gods spoor. Peilingen naar het religieuze en spirituele van kunst in een seculiere wereld, Wessel Stoker & Frank Bosman (red.), Almere: Parthenon 2022
 • God in hedendaagse kunst, Marcel Barnard & Wessel Stoker, Soest-bc-bs, 2018
 • Apocalyps in kunst: Ondergang als loutering?, Marcel Barnard & Wessel Stoker red., Zoetermeer: Meinema, 2014
 • Culture and Transcendence: A Typology of Transcendence, Wessel Stoker & W.L.van der Merwe eds., Leuven: Peeters, 2012
 • Looking Beyond: Shifting Views of Transcendence in Philosophy, Theology, Art, and Politics, Wessel Stoker & W.L. van der Merwe eds., Rodopi: Amsterdam/New York, 2012

Recente artikelen (Selectie)

 • Happiness and Transcendence: Heavenly or Earthly—Augustine and Bonhoeffer, in: Religions 2023, 14(9), 1198; https://doi.org/10.3390/rel14091198
 • The Theology of Art of Gerardus van der Leeuw and Paul Tillich, in: The Artistic Sphere : The Arts in Neo –Calvinistic Perspective. Roger Henderson en Marleen Hengelaar-Rookmaaker eds., Downers Grove, Illinois: IVP Academic 2023
 • De Thomas van Rembrandt en die van Caravaggio, in: Marc De Kesel & Ad de Keyzer (red.), Oog in oog met de wond, Van Warven: Kampen 2023, 13-29
 • Boven is onder ons: in gesprek met Rick Benjamins over ervaring van God na God, in: NTT Journal for Theology and the Study of Religion, 2023/2, 112-123
 • Het gelaat van God in de schepping: het bezielde landschap van Emily Carr, Kerk en Theologie, 72 (2021), nr 1, 6-20
 • Presence in Contemporary Religious Art Graham Sutherland and Antony Gormley, Perichoresis 2020, volume 3, 77-89.
 • The Representation of Violence as Evil in Contemporary Art: the Power of the Image in Kiefer, Richter, and Bin Laden, International Journal of Philosophy and Theology 2017,78 issue 4-5
 • ‘Transcendence and Immanence’, Vocabulary for the Study of Religion, R. Segal & K. von Stuckrad eds., Leiden: Brill, 2015
 • Religieuze muziek in een seculiere tijd: liturgische muziek en emotie, Tijdschrift voor liturgie, 2015, 99/4, 200-211
Foto kaft Apocalyps in Kunst
Foto kaft Is Geloven Redelijk

Komend:

 • The Correlation of Theology and Art, in: T&T Clark Companion to Theology and the Arts, M. Garrett & Imogen Adkins eds., Edinburgh: T&T Clark, 2024
 • Lezing bij de Opening van de tentoonstelling (Beelden)storm Domkerk Utrecht: ‘Utrechtse (beelden)stormen in de interactieve verbeelding van David Bade’, 13-9-2024
 • Lezing ‘Antisemitisch en ‘ontaard’ – over de kunst van Emil Nolde’, Symposium Figura Divina Is kunst woke? 19-9-2024
 • Nesciolezing ‘Geloof en verbeelding: God in hedendaagse kunst’ Kortenhoef 17-10-2024
 • Lezing 'Het esthetische als vijand en als vriend', Fries Leerhuis Olterterperkring 15, 29 januari 2025

Over Wessel Stoker

Godsdienstfilosoof en estheticus. Figura Divina oprichter.

Lees hier in meer detail.

Publicaties

Boeken. Bundels. Artikelen.

Zie hier de lijst (een selectie).

Contact

Laat een bericht achter: wesselstoker@hetnet.nl

Gemaakt door Liam Jansen - 2024