Wessel Stoker is godsdienstfilosoof en estheticus. Zijn aandacht richt zich vooral op de verhouding cultuur en religie, in het bijzonder kunst en religie, zoals hieronder is te lezen.

foto van Wessel Stoker

Copyright: TJ de Reus

Godsdienstfilosoof en estheticus

Wessel Stoker (1946) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). In 1980 promoveerde hij met een onderzoek naar de relatie van Verlichting en christendom inzake de redelijke geloofsverantwoording. Na als wetenschappelijk medewerker aan de VU te hebben gewerkt, werd hij predikant in Tiel (1981), Eindhoven (1987) en Amsterdam (2003). Vanaf 1993 was hij tevens als universitair docent godsdienstfilosofie verbonden aan de VU en vanaf 2006 als bijzonder hoogleraar esthetica en hoofddocent godsdienstfilosofie en na zijn emeritaat als gasthoogleraar (2015-2019). Hij geeft thans colleges aan de HOVO en is als docent verbonden aan de cursus ‘Theologie voor geïnteresseerden’ (Amsterdam)

Lees hier verder.

foto kaft God Opnieuwe Verbeeld

Boeken, bundels en artikelen

  • God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbezinning, Parthenon: Almere, 2019. (Translation. Imaging God Anew: An Theology of Art Studies in Philosophical Theology, Leuven: Peeters, 2021)
  • Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer, Zoetermeer: Meinema 2012. (Translation: Where Heaven and Earth Meet, The Spiritual in the Art of Kandinsky, Rothko, Warhol, and Kiefer, Rodopi: Amsterdam/New York, 2012)
  • In the Footsteps of the Divine Artist: On the Religious and Spiritual Dimension in Art, Wessel Stoker & Frank Bosman red. Perichoresis 2020, volume 3.
  • Presence in Contemporary Religious Art Graham Sutherland and Antony Gormley, Perichoresis 2020, volume 3, 77-89


Zie hier de lijst (een selectie).

Contact

Contact opnemen?
Bericht achterlaten?

E-mail mij op: wesselstoker@hetnet.nl

Over mij

Godsdienstfilosoof en estheticus. Figura Divina oprichter.

Lees hier in meer detail.

Mijn publicaties

Boeken. Bundels. Artikelen.

Zie hier de lijst (een selectie).

Contact

Laat een bericht achter: wesselstoker@hetnet.nl

Gemaakt door Liam Jansen - 2020