Wessel Stoker is godsdienstfilosoof en estheticus. Zijn aandacht richt zich vooral op de verhouding cultuur en religie, in het bijzonder kunst en religie, zoals hieronder is te lezen.

foto van Wessel Stoker

Copyright: TJ de Reus

Godsdienstfilosoof en estheticus

Wessel Stoker (1946) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). In 1980 promoveerde hij met een onderzoek naar de relatie van Verlichting en christendom inzake de redelijke geloofsverantwoording. Na als wetenschappelijk medewerker aan de VU te hebben gewerkt, werd hij predikant in Tiel (1981), Eindhoven (1987) en Amsterdam (2003). Vanaf 1993 was hij tevens als universitair docent godsdienstfilosofie verbonden aan de VU en vanaf 2006 als bijzonder hoogleraar esthetica en hoofddocent godsdienstfilosofie en na zijn emeritaat als gasthoogleraar (2015-2019). Hij gaf colleges aan de HOVO en is thans als docent verbonden aan de cursus ‘Theologie voor geïnteresseerden’.

Lees hier verder.

foto kaft God Opnieuwe Verbeeld

God opnieuw verbeeld
Een theologische kunstbeschouwing

Kunst en religie zijn aan elkaar verwant, omdat ze beide ingaan op bestaansvragen. Religieuze kunst is niet meer vanzelfsprekend in onze seculiere tijd. Is de huidige kunstopvatting het probleem? Is God afwezig in onze cultuur? Of is het beeld zo vlak geworden dat het niet meer verwijst naar een diepere werkelijkheid? Op deze vragen gaat Wessel Stoker uitgebreid in.

Religieuze symboliek in de moderne kunst blijft een breed publiek aanspreken. Werken van Vincent van Gogh, Graham Sutherland, Marlene Dumas, Marc Mulders en anderen zijn daar een voorbeeld van. Dit boek laat zien hoe hun werk aansluit bij de traditionele religieuze beeldtaal, maar deze verrassend transformeert. Hun werk verbeeldt God of Christus met een nieuwe beeldtaal. Met behulp van een theologische beeldtheorie wordt duidelijk hoe hun kunst een functie kan hebben in de kerk en in het maatschappelijk leven: als dialoog, als een vorm van protest of als spirituele verdieping. Daarbij krijgt ook de esthetische vorm van een kunstwerk aandacht.

God opnieuw verbeeld was in oktober 2022 het boek van de maand van de Kathedraal van Antwerpen.

Boeken, bundels en artikelen

  • God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing, Amsterdam University Press: Amsterdam, derde druk 2024 (Translation. Imaging God Anew: An Theology of Art Studies in Philosophical Theology, Leuven: Peeters, 2021) (zie hier de lezing over het boek)
  • Kunst van hemel en aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en Kiefer, Zoetermeer: Meinema 2012. (Translation: Where Heaven and Earth Meet, The Spiritual in the Art of Kandinsky, Rothko, Warhol, and Kiefer, Rodopi: Amsterdam/New York, 2012)
  • Kunstenaars in Gods spoor. Peilingen naar het religieuze en spirituele van kunst in een seculiere wereld, en naar het religieuze en spirituele van kunst in een seculiere wereld, Wessel Stoker & Frank Bosman (red.), Almere: Parthenon 2022
  • Presence in Contemporary Religious Art Graham Sutherland and Antony Gormley, Perichoresis 2020, volume 3, 77-89


Zie hier de lijst (een selectie).

Over Wessel Stoker

Godsdienstfilosoof en estheticus. Figura Divina oprichter.

Lees hier in meer detail.

Publicaties

Boeken. Bundels. Artikelen.

Zie hier de lijst (een selectie).

Contact

Laat een bericht achter: wesselstoker@hetnet.nl

Gemaakt door Liam Jansen - 2024